Belangrijke adressen

Functie

Naam

Predikant Vacant
Ouderlingen Wijnand Frens
‘s-Gravenkreek 49
Sint-Annaland
06-42673265
Arjo Harmsen
Hoenderweg 60
Sint-Annaland
0166-751300
Postadres Scriba
Postbus 30, 4697 ZG
Sint-Annaland
Ouderling-Kerkrentmeester Rinus van Kooten
Klipper 33
Sint-Annaland
06-48532338
Peter Pipping
De Casembrootstraat 16
Sint-Annaland
0166-653256
Diakenen Gerard Aret
Klipper 12
06-22242738
Hans van Dijke
Molendijkseweg 5
0166-652014
Wim Hoogmoed
Spinnaker 33
Vacature
Correspondentie Diaconie
Postbus 30  4697 ZG  Sint-Annaland
Rekeningnummer Diaconie NL93 RABO 0303 0021 31
Bezoekbroeder Arjo Harmsen
Kerkrentmeesters (niet kerkenraadslid) Martin van Popering
Tuinstraat 39
0166-652865
Bijdrage en ledenadministrateur (Kerkelijk ontvanger) S. (Sander) Westdorp
De Casembrootstraat 25
0166-652664
E-mail
bijdrageadmin@hervormde-gemeente-sint-annaland.nl
ledenadmin@hervormde-gemeente-sint-annaland.nl

 

 

Rabobank
NL65 RABO 0303 0022 47

Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)
NL35 RABO 0373 7294 64
tnv CvK Hervormde Gemeente Sint Annaland

Commissie van bijstand Aart Heijboer
Hoenderweg 72B
0166-653216
Leo Hofland
Boneputtweg 1
0166-653657
John Klippel
Bierenstraat 80
0166-851702
Bert Potappel
Kromsteven 9
0166-652641
Wim Pleune
06-25121632
Hervormde Kerk/Het Trefpunt Zondagse Erediensten 10.00 uur en 18.00 uur
Ring 1
0166-652857
Zie ook onze website of www.kerktijden.nl
Koster Jan Polderman
Schoolstraat 11
0166-653164
Beheerster verenigingsgebouw Het Trefpunt Lia Pleune
06-25121632
pleune@zeelandnet.nl
Organisten Korné Bout
0166-602390
Jan Harmsen
Beatrixln. 15 (Scherpenisse)
0166-662211
Kees Bakker
0167-573140
Contactpersoon team Jongerenpastoraat Sander Westdorp
De Casembrootstraat 25
0166-652664
Zending- en Evangelisatiecommissie
JeugdWerkCommissie Keetje v.d. Klooster
Nieuwstraat 21
0634577567
Aansluitingen Kerktelefoon Bert Potappel
Kromsteven 9
0166-652641
Kerkauto Bert Potappel
Kromsteven 9
0166-652641
Kinderoppas Marianne vd Klooster
Kerkbode voor de ring Tholen Kerkelijke Pers Zeeland
Nieuwstraat 4
0166-657007
Redactie Hervormd Sint-Annaland Marijke van Dijke
Molendijkseweg 5
0166-652014
Maartje den Engelsman
Suzannaweg 28
0166-652724
VakantieBijbelWeek Ariänne Ligtendag
Huygensstraat 38
0166-652812
Kinderclub “De Boemerang”  
Tienerclub “De Zaaier” Merijn van der Klooster
06-51723124
Jeugdclub “Spoor 7” Anne Ligtendag
06-29223211
Jeugdvereniging “Ichthus” Caroline en Wim
06-15626584
Huisbijbelkringen “Immanuël” Sander Westdorp
De Casembrootstraat 25
0166-652664
Marijke van Dijke
Molendijkseweg 5
0166-652014
Gebedskring
Ouderencontactmiddag Hanneke Aret
Klipper 12
0166-654074
Mannenontbijt Peter Pipping
De Casembrootstraat 16
0166-653256
Kinder- en jongerenkoor “Sjaloom” Mirjam den Engelsman
Raiffeisenstraat 16
06-50414401
Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” (contactpersoon) Rien Filius
Burgemeet 38, Poortvliet
06-41174050
secretaris.chr.mannenkoor.dev@gmail.com
Kopij Gerard
06-55691998