Belangrijke adressen

Functie

Naam

Predikant Vacant
Ouderlingen E. (Erik) de Rooij
Hoenderweg 122
0166-654905
D.G. (Dieger) Harmsen
Klipper 23
0166-850575
Wijnand Frens

Postadres Scriba
Postbus 30, 4697 ZG Sint-Annaland
Ouderling-Kerkrentmeester Peter Pipping
De Casembroodstraat 16
0166-653256
Diakenen K.J. (Rudi) Hage
De Heul 8
06-33309856
J. (Jan) Polderman
Schoolstraat 11
0166-653164
J.L. (Hans) van Dijke
Molendijkseweg 5
0166-652014
Vacature
Correspondentie Diaconie
Postbus 30  4697 ZG  Sint-Annaland
Rekeningnummer Diaconie NL93 RABO 0303 0021 31
Bezoekbroeder Arjo Harmsen
Kerkrentmeesters A.C. (Aad) van ’t Hof (Secretaris)
Nieuwstraat 38
0166-653447
Peter Pipping
De Casembroodstraat 16
0166-653256
Bijdrage en ledenadministrateur (Kerkelijk ontvanger) S. (Sander) Westdorp
De Casembrootstraat 25
0166-652664
E-mail
bijdrageadmin@hervormde-gemeente-sint-annaland.nl
ledenadmin@hervormde-gemeente-sint-annaland.nl

 

 

Rabobank
NL65 RABO 0303 0022 47

Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG)
NL35 RABO 0373 7294 64
tnv CvK Hervormde Gemeente Sint Annaland

Commissie van bijstand A. (Aart) Heijboer
Hoenderweg 72B
0166-653216
Leo Hofland
Boneputtweg 1
0166-653657
John Klippel
Bierenstraat 80
0166-851702
Bert Potappel
Kromsteven 9
0166-652641
Wim Pleune
06-40820969
Hervormde Kerk/Het Trefpunt Zondagse Erediensten 10.00 uur en 18.00 uur
Ring 1
0166-652857
Zie ook onze website of www.kerktijden.nl
Koster J. (Jan) Polderman
Schoolstraat 11
0166-653164
Beheerster verenigingsgebouw Het Trefpunt Lia Pleune
06-40820969
pleune@zeelandnet.nl
Organisten K. (Korné) Bout
0166-602390
G.J. (Jan) Harmsen
Beatrixln. 15 (Scherpenisse)
0166-662211
I.H.M. (Irma) Aardnoudse-Verhoeks
De Casembrootstraat 8
0166-652895
M. (Marieke) Wolse
0167-572363
K. (Kees) Bakker
0167-573140
Contactpersoon team Jongerenpastoraat Sander Westdorp
De Casembrootstraat 25
0166-652664
Zending- en Evangelisatiecommissie
JeugdWerkCommissie Keetje v.d. Klooster
Nieuwstraat 21
0634577567
Aansluitingen Kerktelefoon Peter Pipping
De Casembrootstraat 16
0166-653256
Kerkauto Peter Pipping
De Casembrootstraat 16
0166-653256
Kinderoppas Marianne vd Klooster
Kerkbode voor de ring Tholen Kerkelijke Pers Zeeland
Nieuwstraat 4
0166-657007
Redactie Hervormd Sint-Annaland Marijke van Dijke
Molendijkseweg 5
0166-652014
Maartje den Engelsman
Suzannaweg 28
0166-652724
Jeugdvereniging “Ichthus 19+” Elise de Jonge
elisedejonge96@gmail.com
VakantieBijbelWeek Ariänne Ligtendag
Huygensstraat 38
0166-652812
Kinderclub “De Boemerang”  
Tienerclub “De Zaaier” Guido van Tiggele
gvtiggele@gmail.com
06 – 27 27 85 44
Jeugdclub “Spoor 7” Ermina de Rooij
Hoenderweg 122
0166-654905
Jeugdvereniging “Ichthus” Merijn v.d. Klooster
Spinnaker 27
06-51723124
Huisbijbelkringen “Immanuël” Sander en Sija Polderman
Nieuwstraat 15
0166-652136
Sander en Conny Westdorp
De Casembrootstraat 25
0166-652664
Marijke van Dijke
Molendijkseweg 5
0166-652014
Gebedskring Sander en Sija Polderman
Nieuwstraat 15
0166-652136
Ouderencontactmiddag Hanneke Aret
Klipper 12
0166-654074
Dhr. G. Heijboer (vervoer)
Hoenderweg 64
0166-652828
Mannenontbijt Peter Pipping
De Casembrootstraat 16
0166-653256
Kinder- en jongerenkoor “Sjaloom” Mirjam den Engelsman
Raiffeisenstraat 16
06-50414401
Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” (contactpersoon) Dhr. M.J.H. (Rien) Filius
Burgemeet 38, Poortvliet
06-41174050
secretaris.chr.mannenkoor.dev@gmail.com
Kopij P.J. (Piet) van Dijke
Vroonland 4
06-23259853