Het orgel

orgel_01

Geschiedenis van de orgels in de Hervormde Kerk te Sint-Annaland
Volgens al lang zoekgeraakte stukken zou in de kerk kort na haar stichting een klein mechanisch, uit Gent afkomstig orgel hebben gestaan. Dit was echter in 1692 niet meer aanwezig. Na een lange orgelloze periode wil de in 1892 geïnstalleerde predikant Jan R. van Kooij hierin verandering brengen. Er wordt een inzameling op touw gezet die echter wordt doorkruist door de bouw van de nieuwe kerk. Het zal tot 1901 duren voordat er weer een orgel in de Hervormde kerk staat. Het werd geleverd door orgelbouwer J.F. Kruse te Leeuwarden. De kosten bedragen 2.700. Het nieuwe orgel wordt in gebruik genomen op donderdag 27-6-1901.
Consulent ds. J.A. Schouten van St. Philipsland leidt de dienst. Tekst: Kolossensen 3:16b “leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den  Heere  met  aangenaamheid in uw hart”.

25-9-1928, het orgel vertoont zeer ernstige gebreken die herstel nodig maken. Bespelen is intussen niet aan te raden.
(Het orgel is dan 27 jaar oud!)

2-10-1928, het oude orgel is slecht en te zwak voor deze kerk volgens de firma Dekker uit Goes. Zij gaat een nieuw kerkorgel leveren voor de prijs van ƒ6.500. Het oude wordt overgenomen voor ƒ1.000.

Op 7 mei 1929 wordt het orgel in gebruik genomen. De dienst wordt geleid door de consulent ds. P. Moerman uit Stavenisse.
De tekst voor de prediking is Ps. 33:1-4 De HEERE loven door zang en muziek.In 1975 zijn er opnieuw plannen om een orgel te laten bouwen. Het oude voldoet niet meer en de kerk is inmiddels belangrijk vergroot. Als adviseur wordt aangetrokken de bekende organist, pianist en koordirigent Simon C. Jansen. [1] Er worden financiële acties in de gemeente gevoerd ten bate van het nieuwe orgel dat ongeveer 150.000,- zal gaan kosten. [2] In 1976 besluit men daadwerkelijk over te gaan tot de aankoop van een nieuw orgel.
De bouw ervan wordt gegund aan de firma Leeflang-Keijzer. De totale kosten bedragen ca. 210.000,-. [3] Het oude orgel wordt te koop aangeboden. Er zijn vijf personen die het willen kopen, het hoogste bod is 1000,-. Men besluit, in plaats daarvan, het oude orgel zelf af te breken en de pijpen aan de gemeenteleden te verkopen. Dit levert 6.000,- op. [4] Het nieuwe orgel wordt op 9-11-1977 in gebruik genomen.

Gebruikte bronnen:

Zuurdeeg, J.P.B., Kerken op Tholen en Sint-Philipsland, 2005

Prins, J.; Gods trouw die ons als regenboog omspant, 2001

Voetnoot:

[1] Geboren te Rotterdam in 1911, als laatste cantor-organist van de Hervormde Westerkerk te Amsterdam en hoofdleraar orgel en
koordirectie aan het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium. Hij overlijdt na een korte ziekte op 23-10-1980.

[2] Acta van de kerkenraad 12-1-1976.

[3] Inclusief balustrade, een orgelzolder, advies, reis- en huisvestingskosten e.d.

[4] Acta van de kerkenraad 27-12-1976.