Digitale collecte

  • Bankieren app vereist
  • Diaken K.J. (Rudi) Hage incasseert uw bijdrage namens de gemeente op rekeningnummer¬†NL35 RABO 0373 7294 64 van het College van Kerkrentmeesters
  • Dit is een tijdelijke oplossing
Collecte voor de Diaconie en Kerkrentmeesters: Klik hier om verder te gaan