Diaconie

Ieder mens telt!

Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Het dienstbetoon aan de ander noemen we het diaconaat. Vanouds is diaconaat omschreven als ‘dienst der barmhartigheid’, de zorg voor armen, zieken, ouderen en anders-begaafden.
Tevens wordt diaconaat omschreven als ‘dienst der gerechtigheid’. Het gaat hierbij om het bestrijden van armoede, lijden en onrecht.

De taken van de diaconie in de Hervormde Gemeente van Sint-Annaland zijn concreet:

1.    De diaconie is ambtelijk vertegenwoordigd in de eredienst.

2.    De diaconie collecteert/verzamelt (diaconale) gaven in de eredienst.

 • Waar gaan de diaconale gaven naar toe?
 • binnen de gemeente
  • Jongerenwerk
  • Ouderen: dagboekje
  • Zieken: fruitbakje
  • Gehandicapten: vakantieweek (incidenteel)
  • Financiële bijdrage in bijzondere (nood)situaties (incidenteel)
 • buiten de gemeente
  • Bijzondere diaconale collecten b.v. Woord en Daad, GZB, IZB, Luisterend Dienen, HGJB
  • Jaarlijks worden giften geven gegeven aan ca. 50-55 instanties met een diaconaal werkterrein landelijk of wereldwijd
  • Adoptiekind via Woord en Daad
  • Zendingswerker Kor Grit in Pakistan

3.    De diaconie bereidt praktische zaken voor de viering van het Heilig Avondmaal voor (= dienst aan de Tafel des Heeren).

4.    De diaconie bezoekt:

 • Kerktelefoonluisteraars ( ongeveer 2x per jaar)
 • Rouwdragenden samen met een (wijk)ouderling, daags voor de begrafenis

5.    De diaconie is vertegenwoordigd in:

 • Participantenraad van zorgcentrum “de Schutse”
 • Classis Zierikzee
 • Diaconaal samenwerkingsverband Tholen en Schouwen Duiveland

Voor nadere informatie over het werk van de diaconie of (hulp)vragen kunt u contact opnemen met één van de diakenen (zie Kerkenraad).